אותנטי
אבני ריחיים
אותנטי
מכבש בורג אותנטי
אותנטי
פי באר
אותנטי
מטחנת זרעים אותנטית
אותנטי
שקתות עתיקות    פתור את הנוסחה *