ספסל מאדני רכבת ספסל מאדני רכבת

455098-163 455098-163

נדנדה גדולה מעץ נדנדה גדולה מעץ

נדנדת עץ נדנדת עץ

פגודת עץ פגודת עץ

פגודת עץ פגודת עץ

נדנדה מעץ נדנדה מעץ    פתור את הנוסחה *