מזכיר בצורתו את הסלעים שנמצאים בקניון האדום, אך למעשה מקורו בהודו.