קטלוג – 2024

 שקית חלוקי נחל ישראליים שקית חלוקי נחל ישראליים  במקום 45 ₪

רק 35 ₪

 בלה חלוקי נחל ישראליים בלה חלוקי נחל ישראליים במקום 620 ₪

רק 490 ₪

 שקית טוף חום אדמדם שקית טוף חום אדמדם במקום 28 ₪

רק 25 ₪

 בלה טוף חום אדמדם בלה טוף חום אדמדם במקום 290 ₪

רק 250 ₪

 אבן דריכה מנוסרת בינוני אבן דריכה מנוסרת בינוני במקום 55 ₪

רק 45 ₪

 אבן דריכה מנוסרת גדולה אבן דריכה מנוסרת ענקית במקום 65 ₪

רק 55 ₪

 משטח אבן דריכה מנוסרת משטח אבן דריכה מנוסרת במקום 1700 ₪

רק 1490 ₪