עיצוב האקווריום נעשה ע”י חברת  “אקוה ליין” לירן סרי 052-8600979