ספסלים ייחודיים שנחצבו בסלעים מסוגים וצבעים שונים.
הספסלים נחצבו ועוצבו על ידי גדולי הפסלים והאומנים.
היתרון בספסלים אלו הוא שאין צורך באחזקתם מאחר והם עמידים בכל מזג אויר וטמפרטורה.