ספסלים ייחודיים שנחצבו בסלעים מסוגים וצבעים שונים.
הספסלים נחצבו ועוצבו על ידי גדולי הפסלים והאומנים.
היתרון בספסלים אלו הוא שאין צורך באחזקתם מאחר והם עמידים בכל מזג אויר וטמפרטורה.

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסל יפני בעיצוב מיוחד  ספסל יפני בעיצוב מיוחד

ספסל יפני  ספסל יפני

img_2145  img_2145

img_2144  img_2144

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע

ספסלים מסלע  ספסלים מסלע