סלע קונגלומרט מורכב משברים מעוגלים שחוברו יחדיו לכדי סלע משקע בודד.

סלע קונגלומרט סלע קונגלומרט