סלע מנומש מתאפיין בחורים גדולים ובנמשים רבים המעטרים את תפארתו.