סלעים המאופיינים בחורים בעלי מראה פראי, המקנים אוירה של טבע באקווריום.