סלע ייסוד אשר התגבש מלבה שפרצה אל מחוץ קרום כדור הארץ בהתפרצות געשית, בשל כך הוא ניחן בדוגמתה וגווניה של הלבה הקרה.