קליפות של סלע בצורת מוס.
צורת הסלע מזכירה תפרחת של פרח.
מצידו השני, הסלע חלק וניתן להבחין בצורת הסלע.    פתור את הנוסחה *