סלע המגיע בעיקר בצורה עגולה המזכירה את סלע הבולבוס בצורתו.    פתור את הנוסחה *