מזכיר בצורתו את “ברבאבא נולד בגינה”, מחורר וייחודיותו מתאפיינת בחורייו הגדולים.  הוא מתאים בעיקר למפלי מים ולנוי.    פתור את הנוסחה *