מתאפיין במבנהו הגבישי המזכיר גם גבישי קווארץ.  ניתן לראות את השתקפות האור בתוכו.
מגיע בעיקר בלבן.