מזרקות איכותיות אשר נחצבו בסלעים במימדים גדולים, ייבוא ייחודי בישראל    פתור את הנוסחה *