אבן אופל היא אחת משניים עשר אבני החושן, נחשבת כאבן אצילה ומביאה מזל וניחנת בכוחות מאגיים. האופל מייצגת את צירוף היופי של כל האבנים האחרות. אופל שחור – רקעו שחור הוא מדגיש את משחק הצבעים. מומלצת בכל גינה לשפע של מזל וברכה.

אופל  אופל

אופל  אופל