אבן ריחיים אותנטית (ים וממל ) מתחילת המאה הקודמת שימשה לכבישת זיתים ולייצור שמן זית. אצלנו ניתן להשיג אבני ריחיים עתיקות מהמאה הקודמת או חילופין אבני ריחיים חדשות אשר יכולות לשמש לכבישת זיתים ולהפיק מהם שמן זית ברוח התקופה הקודמת

אבן ריחיים אבן ריחיים

אבן ריחיים אבן ריחיים