סלע מרשים בעל שכבות המזכיר את גווני המדבר.    פתור את הנוסחה *