לבנה/מצרית

חלוקית שומשומית הינה תוצר של חלוקי-נחל בגדלים קטנים. ישנם שני גדלים חלוקית וסומסומית, המתאימים לחיפוי אזורים רחבים, לשבילים, לגני משחקים, לחצרות אנגליות וכד’. נוחים לדריכה בגן ברגליים יחפות.

גוון: לבן, מצרי: חום
מגוון אריזות: שקית, שק ענק.

סומסומית חלוקית
גודל (מ”מ) 2.5-6 6-10
שקית (מ”ר) 0.33 0.25
שק ענק (מ”ר) 12-16 10-14